Rekanan Baner

untuk sementara menjelang dapat ide yang baru untuk penulisan bahasa daerah yang rada-rada mudah untuk dibaca oleh rekan-rekan pengunjung.... web blog http://adogaloe.blogspot.com/ untuk sementara menggunakan bahasa indonesia, dengan subjek dunia pertanian, dan buat rekan-rekan yang punya tulisan mengenai dunia pertanian dapat mengirimkan tulisannya ke info2009@plasa.com atau langsung aja masukkan ke kolom komentar.
Tulisan mengenai dunia pertanian ini untuk mengenang masa-masa penulis sewaktu sekolah pertanian di sekolah pertanian pembangunan SPP/SPMA Dati I Jambi Tahun 1997-2000 Jurusan Hotikultura.

Sunday, March 15, 2009

Budidaya Tanaman Melon

http://adogaloe.blogspot.com/

Penyiapan Bahan Tanan melon Secara Generatlf(pembenihan)
Pada dewasa ini memperbanyak tanaman melon dilakukan dengan benih(biji Yang terPilih) '

Benih melon dapat diperoleh dengan membeli pada penangkar benihmelon atau membeli benih melon dari luar negeri yang dikemasdalam bentuk bungkusan kertas kedap air atau kalengan'

cara lain untuk mendapatkan benih, dapat dilakukan dengan membenihkansendiri, yaitu; membeli buah melon atau memetik buah melondi kebun sendiri yang memenuhi persyaratan buah yang akandibenihkan.
Syarat buah melon yang dlbenihkan:

a. tidak terlampau tua atau muda'

b. berat/besar buah normal tergantung varietasnya

c. sehat/tidak terserang hama penyakit'd. varietas buah Jelas'
Langkah kerJa membenihkan melona. Memotong buah melon secara horizontal pada bagian tengahnya. Mengeluarkan Putlpnya '

c. Fermentasi Pulp.

d. Membersihkan biji yang teah terpisah dai pulpe. Mengeringkan biji

No comments:

Post a Comment

tari tauh sanggar skss - jambi

Search YouTube

Mesin Bantuan

Google Hot Trends

Currency Converter

There was an error in this gadget